ZEN Bearing

Contact Now

4,763 mm x 7,938 mm x 3,175 mm 4,763 mm x 7,938 mm x 3,175 mm ZEN R156-2TS ZEN Bearing

0.212 Open Type
50000 34000

12 mm x 21 mm x 5 mm 12 mm x 21 mm x 5 mm ZEN 61801-Z.T9H.C3 ZEN Bearing

595 mm 3.3
1160 kN 1.83

25 mm x 52 mm x 20,6 mm 25 mm x 52 mm x 20,6 mm ZEN 5205-2RS ZEN Bearing

100 mm 1.35 kg
10 N/mm² h8

17 mm x 40 mm x 16 mm 17 mm x 40 mm x 16 mm ZEN S62203-2RS ZEN Bearing

2030 N 0.3 mm
28.000 mm 25 º

6 mm x 17 mm x 6 mm 6 mm x 17 mm x 6 mm ZEN 30/6-2Z ZEN Bearing

17mm 1203etn9/c3-skf
12mm 2.2

13 mm x 24 mm x 6 mm 13 mm x 24 mm x 6 mm ZEN 619/13.TNH ZEN Bearing

0.02 KGS 30mm
20100 Standard

75 mm x 160 mm x 37 mm 75 mm x 160 mm x 37 mm ZEN 6315 ZEN Bearing

80mm 2307ektn9/c3-qbl
Plastic 35mm

9 mm x 26 mm x 8 mm 9 mm x 26 mm x 8 mm ZEN F629-2RS ZEN Bearing

Open Type 65mm
Steel 4400

40 mm x 50 mm x 6 mm 40 mm x 50 mm x 6 mm ZEN S61708-2RS ZEN Bearing

9500 rpm 6.2 kN
Non-Contact Seals 65.000 mm

17 mm x 26 mm x 7 mm 17 mm x 26 mm x 7 mm ZEN 3803-2Z ZEN Bearing

108 Two Rubber Seals
151 6318-2rs1-skf

15,875 mm x 39,688 mm x 11,113 mm 15,875 mm x 39,688 mm x 11,113 mm ZEN SRLS5-2RS ZEN Bearing

175.01 mm 1.45
188.000 mm 61.6

10 mm x 19 mm x 7 mm 10 mm x 19 mm x 7 mm ZEN F63800 ZEN Bearing

1300 rpm 0.03 in
6.650 in Tapered Adapter
1/18